Malá encyklopédia chémie

encyklopédia o chémii

Malá encyklopédia chémie je jednozväzková encyklopédia o chémii, ktorú vydalo Vydavateľstvo Obzor v roku 1968. Prepracované a rozšírené druhé vydanie vyšlo v roku 1980 a tretie vydanie v roku 1981. Patrí do edície „Encyklopédie Vydavateľstva Obzor“. Zostavovateľom bol Jaroslav Bína.

Malá encyklopédia chémie

Pôvodný jazyk slovenčina
Krajina vydania Česko-Slovensko
Nakladateľstvo originálneho vydania Obzor
Dátum 1. vydania originálu 1968
Slovenské vydania knihy

Tretie vydanie upraviť

Tretie vydanie z roku 1981 má 816 strán a obsahuje 16 obrazových príloh. Vo vyše 3 500 heslách podáva stručné vysvetlenie základných pojmov, zákonov a procesov chémie.

Zdroj upraviť

  • Bína, J. Malá encyklopédia chémie. Obzor, 1981.

Bibliografický odkaz upraviť

  • Malá encyklopédia chémie / sprac. kol. autorov pod ved. Jaroslava Bínu. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1968. 678 s. (Encyklopédie Vydavateľstva Obzor)
  • Malá encyklopédia chémie: Anorganická chémia. Organická chémia. Biochémia. Farmaceutická chémia. Fyzikálna chémia. Agrochémia. Geochémia. Analytická chémia. Rádiochémia. Jadrová chémia. Plasty. Chemické názvoslovie. Významní chemici / Jaroslav Bína, Tibor Hrabovský, Jaroslav Polák. 2., preprac. a dopln. vyd. Bratislava: Obzor, 1980. 832 s. (Malé encyklopédie)
  • Malá encyklopédia chémie: Anorganická chémia. Organická chémia. Biochémia. Farmaceutická chémia. Fyzikálna chémia. Agrochémia. Geochémia. Analytická chémia. Rádiochémia. Jadrová chémia. Plasty. Chemické názvoslovie. Významní chemici / Jaroslav Bína ; Jaroslav Bína, Jaromír Polák, Tibor Hrabovský. 3. vyd. Bratislava: Obzor, 1981. 816 s. (Malé encyklopédie)