Propanol

chemická zlúčenina
Propanol
Systematický názov Propan-1-ol
1-Hydroxypropán
Racionálny názov Propylalkohol
Propan-1-ol-2D-skeletal.png
Registračné číslo CAS
Sumárny vzorec C3H7OH
Molekulárna hmotnosť 60,1 gmol-1
Teplota topenia °C
Teplota varu °C ( hPa)
Hustota gcm-3
Teplota vzplanutia °C (% vody)
°C (% vody)
Teplota horenia °C
Teplota vznietenia °C
Medza výbušnosti % objemových

Propanol C3H7OH je alkohol s jednou hydroxylovou skupinou naviazanou na jednom z troch uhlíkov.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Propanol