Sumárny vzorec chemickej látky udáva prvky, z ktorých sa látka skladá a počet ich atómov v molekule.

Na rozdiel od stechiometrického vzorca, s ktorým môže, ale aj nemusí byť zhodný, vypočítame skutočný počet atómov v molekule látky. Na rozdiel od štruktúrneho vzorca nezistíme nič o vzájomných väzbách a priestorovom usporiadaní. Preto sa sumárny vzorec používa najmä v anorganickej chémii, zatiaľ čo v organickej chémii veľmi zriedkavo.

Príklady sumárnych vzorcov upraviť

Posledné dve zlúčeniny sa líšia štruktúrou. Tieto látky sú zložené z rovnakého počtu atómov, ale rôzne usporiadaných, takéto látky sa volajú izoméry.

Pozri aj upraviť