Štruktúrny vzorec vyjadruje počet atómov jednotlivých prvkov a ich usporiadanie v molekule. Väzby medzi atómami sa značia spojovacími čiarami (rozvinutý štruktúrny vzorec). Ak sú vyznačené spojovacími čiarami iba väzby medzi význačnými skupinami atómov, ide o racionálne vzorce. Každá spojovacia čiara medzi atómami znamená spoločný elektrónový pár sprostredkujúci väzbu (väzbový molekulový orbitál).

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť