Molekula (franc. molécule z lat. moles = hmota) je najmenšia častica látky, ktorá má všetky chemické vlastnosti tejto látky a môže existovať samostatne. Túto charakteristiku môžu vykazovať aj niektoré atómy (vzácne plyny a pary kovov). Na rozdiel od nich sa molekula skladá z istého počtu rovnakých alebo rozdielnych atómov, viazaných v určitom poradí chemickými väzbami. Počet atómov v molekule sa môže pohybovať od dvoch do niekoľko tisíc. Najjednoduchšie molekuly sú dvojatómové (dusík - N2). Molekuly organických látok môžu byť veľké a zložité - tzv. makromolekuly. Makromolekula je zložená z veľkého počtu kovalentne viazaných atómov, s relatívnou molekulovou hmotnosťou viac ako 103. Najznámejšími makromolekulami sú bielkoviny, nukleové kyseliny a polysacharidy.

Molekula vody (H2O) - vodík - H je zobrazený sivou, kyslík - O - červenou farbou
Trojrozmerné zobrazenie molekuly amoxicilínu

Predstavu o molekulách ako o najmenších časticiach zlúčenín (vrátane jednoduchých látok) schopných samostatnej existencie zaviedol Amedeo Avogadro. Hoci je molekula Avogadrovým zákonom bezpečne definovaná len pre plynné skupenstvo, začal sa tento pojem používať aj pre látky v ostatných skupenstvách.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Molekula
  •   Wikislovník ponúka heslo Molekula