Chemická zlúčenina

chemicky čistá látka tvorená jedným druhom molekúl

Chemická zlúčenina alebo skrátene zlúčenina je homogénna látka, zložená zo stavebných častíc rozličných prvkov (atómov, iónov), ktoré sú zlúčené v určitom, vždy v tom istom vzájomnom pomere. Chemická zlúčenina je chemicky čistá látka.

Podľa počtu prvkov rozlišujeme zlúčeniny: