Chlorovodík

chemická zlúčenina

Chlorovodík je plynná látka s charakteristickým zápachom. Je to binárna zlúčenina vodíka s chlórom, ktorá patrí medzi halogenovodíky.

Chlorovodík
Chlorovodík
Chlorovodík
Chlorovodík
Chlorovodík
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HCl
Synonymá chlorán
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 36,46 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7647-01-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Výroba upraviť

Priemyselne sa vyrába syntézou chlóru a vodíku pri teplote 800 °C:

H2 + Cl2 → 2 HCl

Väčšina vyrobeného chlorovodíka sa používa na výrobu kyseliny chlorovodíkovej.[1] Chlorovodík priemyselne takisto vzniká ako vedľajší produkt napr. pri chlorácii organických látok, čo v skutočnosti predstavuje najväčší priemyselný zdroj chlorovodíku.[1]

Laboratórna príprava upraviť

Príprava chlorovodíka HCl z vodíka H2 a chlóru Cl2 upraviť

Pomocou jednoduchého vyvíjača plynu naplníme 20 cm3 striekačku 10 cm3 vodíka H2 a doplníme 10 cm3 plynného chlóru Cl2, prípadne aj malým množstvom vzduchu (obsahuje kyslík O2). Striekačku na určitý čas vystavíme na denné svetlo. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné použiť ochranný kôš aj napriek prítomnosti kyslíka O2, ktorý značne spomaľuje fotolytickú reakciu. Po určitom čase môže vzniknúť plynný chlorovodík HCl.

Príprava chlorovodíka HCl z kyseliny chlorovodíkovej HCl upraviť

Skúmavku s bočným vývodom upevníme vo zvislej polohe pomocou svorky a lapáka na stojan. Skúmavku naplníme koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou HCl asi do výšky 1 cm a uzavrieme ju gumovou zátkou. Bočný vývod skúmavky spojíme podľa možnosti čo najkratším kúskom hadice s ohnutou sklenenou rúrkou. Sklenenú rúrku vložíme hlboko do suchej skúmavky. Kyselinu chlorovodíkovú HCl v skúmavke zahrievame kahanom, pričom sa vyvíja plynný chlorovodík HCl, ktorý zachytávame do skúmavky alebo priamo do napojenej striekačky.

Toxicita upraviť

Chlorovodík spôsobuje dráždenie očí a dýchacej sústavy a do menšej miery dráždi i pokožku.[1] Chlorovodík je vysoko dráždivý a rozleptáva sliznice,[1] ktoré obsahujú vodu, podľa rovnice

HCl + H2O → HCl·H2O

kde v procese vzniká kyselina chlorovodíková.

Referencie upraviť

  1. a b c d AUSTIN, Severin; GLOWACKI, Arndt. Hydrochloric Acid. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2000-06-15. DOI: 10.1002/14356007.a13_283. Dostupné online. ISBN 978-3-527-30673-2. DOI:10.1002/14356007.a13_283 S. a13_283. (po anglicky)

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Chlorovodík