Chlorácia

rozlišovacia stránka

Chlorácia alebo chlórovanie môže byť:

  • chlorácia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 514. ; chlórovanie. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 516.
  • chlorace. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 3. G – J. Praha : Encyklopedický dům, 2002. 392 s. ISBN 80-86044-20-3. S. 238.
  • halogenácia. In: Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. 816 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 285.
  • chlorace. In: Technický naučný slovník. 1. vyd. Zväzok 2 G – L. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. 672 s. (Řada technických slovníků.) S. 181. ; chlorace vody. In: Technický naučný slovník. 1. vyd. Zväzok 2 G – L. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. 672 s. (Řada technických slovníků.) S. 182. ; chlorace zlata. In: Technický naučný slovník. 1. vyd. Zväzok 2 G – L. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. 672 s. (Řada technických slovníků.) S. 182.
  • chlorácia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im), s. 512.
  • Halogenierung. In: Lexikon der Chemie. [CD-ROM] Heidelberg; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2003. ISBN 978-3-8274-1151-8.
  • chlórovanie. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.