Oko

orgán reagujúci na svetlo
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Oko pozri Oko (rozlišovacia stránka).

Oko (lat. oculus) je orgán reagujúci na svetlo. V priebehu vývoja živočíchov došlo k výraznému rozvoju od svetlocitlivých orgánov reagujúcich iba na to, či svetlo je alebo nie je, až po „jednoduché“ oko u stavovcov (vrátane človeka) a hlavonožcov a zložené oko u článkonožcov.

Ľudské oko

Veľa živočíchov (vrátane cicavcov, vtákov, plazov a niektorých rýb) má oči umiestnené, každé na inej strane hlavy, čo im umožňuje trojrozmerné binokulárne videnie - jednotlivé obrázky z oboch očí sa skladajú do jedného, ktorý vnímame. Oproti tomu existuje monookulárne videnie, kedy živočích vníma súčasne dva rozdielne obrazy, ako napríklad zajac alebo chameleón. Optické chyby, spôsobené ohybom svetla na zrenici príliš malých očí jednoduchého typu, prakticky znemožňujú ich používanie, preto by pre drobné druhy hmyzu boli také oči bezcenné.

Stavba oka cicavcov

upraviť
 
Prierez ľudského oka

Štruktúra ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zaostriť lúč svetla na sietnicu (lat. retina). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prechádza sú priehľadné, aby čo najviac zabraňovali rozptylu dopadajúceho svetla. Rohovka (lat. cornea) a šošovka (lat. lens) pomáhajú lúč svetla spojiť a zaostriť na zadnú stenu oka - sietnicu. Toto svetlo potom spôsobuje chemické premeny vo svetlocitlivých bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) do mozgu.

Svetlo vstupuje cez rohovku do oblasti vyplnenej komorovou vodou (lat. aquaeus humour) a dopadá na šošovku cez zrenicu (lat. pupil). Tá sa pomocou svalov (dúhovky, lat. iris) rozťahuje a zužuje, čím reguluje množstvo prechádzajúceho svetla. Pomocou svalov je regulovaná aj šošovka, ktorá zaostruje lúče svetla, aby sa zbiehali presne na sietnici, kde vytvárajú prevrátený obraz. Zostávajúca oblasť oka je vyplnená sklovcom, ktorý udržuje v oku stály tlak a tým aj tvar.

Časti oka:

 
Normalizovaná (relatívna) spektrálna citlivosti ľudských čapíkov typov S, M a L (LMS (long, medium, short color space) v závislosti od vlnovej dĺžky svetla (znázorneného vo farbe spektra sRGB), podľa výpočtov z modelu Stockmana a Sharpea (2000) pri štandardnom pozorovaní 2° kužeľa (priemeru 1,7 cm z diaľky 50cm).[1][2][3] Prevod z farebného priestoru LMS (z cone fundamentals) do iných farebných modelov (napr. CIE 2012 XYZ) spôsobí, že červená (L) bude mať dva vrcholy.[4] Podobné výsledky boli dosiahnuté pri experimentoch s reálnymi farbami vytvorenými z troch svetelných zložiek (tristimulus) napr. RGB alebo vynesením citlivosti v kvantách.[5]

Pohlcovanie žiarenia

upraviť

V rôznych častiach oka dochádza k pohlcovaniu rôznych vlnových dĺžok žiarenia. To sa dá využiť pri operáciách oka, ale predovšetkým to chráni oko pred poškodením. Žiarenie je pohlcované pomocou rozkladu proteínov a iných látok, čím sa spotrebúva energia. Vyššie dávky nevhodného žiarenia spôsobujú slzenie, zvýšenie teploty a tlaku v oku, zápaly a podobne.

 • 100 – 315 nm – absorbuje sa prevažne v rohovke, zvyšok sa rozptýli v sklovci,
 • 315 – 400 nm – absorbuje sa prevažne v šošovke za pomoci premeny proteínov,
 • 400 – 1 400 nm – prechádza cez šošovku a dopadá na sietnicu, kde môže spôsobiť aj vážne poškodenie. Viditeľné svetlo 400 – 700 nm je oko schopné v priebehu 0,25 sekundy zredukovať pomocou zreničky na znesiteľné množstvo, ale na kratších vlnových dĺžkach už nedokáže tak rýchlo zareagovať,
 • viac ako 1 400 nm – je absorbované v rohovke. Spôsobuje silné slzenie a zvyšovanie teploty a tlaku sklovca.

Choroby oka a zraku

upraviť

Referencie

upraviť
 1. 2-Standard Observer and 10- Supplementary Standard Observer / Color-Matching Functions - Part IV - Precise Color Communication [online]. Konica Minolta, [cit. 2022-12-01]. Dostupné online.
 2. Cone Fundamentals [online]. cvrl.ucl.ac.uk, [cit. 2022-12-01]. Dostupné online.
 3. Stockman and Sharpe (2000) 2-deg (from 10-deg) cone fundamentals [online]. cvrl.ucl.ac.uk, [cit. 2022-12-01]. Dostupné online.
 4. JACK. Cone Fundamentals & the LMS Color Space [online]. 2021-12-13, [cit. 2022-12-01]. Dostupné online. (po anglicky)
 5. STOCKMAN, Andrew. Cone fundamentals and CIE standards [online]. UCL Institute of Ophthalmology, [cit. 2022-12-01]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Oko
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Oko
 •   Wikislovník ponúka heslo Oko