Orgán alebo ústroj je časť tela viacbunkových organizmov zabezpečujúca vykonávanie určitej funkcie alebo funkcií. Spravidla pozostáva z viacerých tkanív alebo pletív.

Súbor orgánov vytvára tzv. orgánovú sústavu. Orgány s podobnou funkciou alebo tie, ktorých výkony sa navzájom dopĺňajú, vytvárajú ústrojenstvo.

Človek

upraviť

U človeka je to súbor dvoch alebo viacerých typov tkanív, ktorý má špecifickú funkciu a zväčša rozpoznateľné okraje či hranice. Orgánom je napr. srdce, pečeň, štítna žľaza, koža a podobne.

Orgány sa delia podľa funkcií a stavby. Základné skupiny orgánov sú:

  1. orgány výmeny látok a energií (tráviace, zažívacie, dýchacie, obehu telových tekutín, vylučovacie);
  2. orgány dráždivosti (zmyslové, nervové);
  3. orgány integračné (vnútornej sekrécie a nervové);
  4. orgány ochrany, opory a pohybu;
  5. orgány rozmnožovacie