Orgánová sústava

súbor orgánov, ktoré v organizme zabezpečujú určitú komplexnú funkciu

Orgánová sústava alebo orgánový systém je súbor orgánov, ktoré v organizme zabezpečujú určitú komplexnú funkciu.

Orgánové a iné funkčné sústavy človeka a ich časti upraviť