Kostra hrudníka

kostená časť hrudníka

Kostra hrudníka alebo hrudný kôš je kostená časť hrudníka. Skladá sa z 12 hrudných stavcov, 12 párov rebier (lat. costae) a jednej nepárovej hrudnej kosti (lat. sternum). Vytvára „kôš“, ktorý chráni vnútrohrudníkové orgány – pľúca, srdce a veľké cievy.