Slezina

orgán brušnej dutiny

Slezina je orgán brušnej dutiny, uložený pod ľavou bránicou. Svojou funkciou patrí k cievnemu a lymfatickému systému.

Poloha sleziny v ľudskom tele

Funkcia

upraviť
  • vychytávanie a deštrukcia opotrebovaných červených krviniek
  • tvorba lymfocytov
  • hlavné miesto obrany proti baktériám a vírusom, ktoré vnikli do krvného obehu – fagocytóza, tvorba protilátok, aktivácia lymfocytov
  • rezervná nádrž pre červené krvinky, ktoré sa z nej vyplavujú pri potrebe zvýšeného príjmu kyslíka (u človeka menej výrazná, ako u ostatných cicavcov)

Anatómia

upraviť

Slezina je uložená pod ľavou bránicou, naľavo od žalúdka. Má oválny tvar, vínovočervenú farbu, hladký a lesklý povrch. Slezina je 10 – 13 cm dlhá, 6 – 8 cm široká a 3 – 4 cm hrubá, váži 120 – 160 gramov. Má 2 plochy: facies diaphragmatica – konvexnú a priliehajúcu na bránicu; a facies visceralis – konkávnu, do brucha obrátenú; a 2 okraje: margo superior – horný, ostrý okraj; a margo inferior – dolný, tupý okraj. Hilus lienis je miesto na facies visceralis, kde do sleziny vstupujú a vystupujú cievy.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Slezina
  •   Wikislovník ponúka heslo Slezina