Pohlavné žľazyžľazy s vnútorným vylučovaním, ktoré vylučujú hormóny pôsobiace na vznik druhotných pohlavných znakov (napr. vzhľadové odlišnosti muža a ženy), prípadne u žien riadia menštruačný cyklus.[1]

Mužské pohlavné žľazy

upraviť

U mužov sú to semenníky (a v nich intersticiálne bunky), ktoré zodpovedajú za tvorbu mužských pohlavných hormónov – androgénov (najdôležitejší je testosterón). Podporujú pohlavnú aktivitu, rast pohlavných orgánov, vývin a udržiavanie sekundárnych pohlavných znakov (napríklad rast ochlpenia a iné).

Semenníky (testes) sú pohlavné žľazy, kde sa tvorí mužský pohlavný hormón testosterón, ktorý ovplyvňuje rast pohlavných orgánov, vznik druhotných pohlavných znakov a pohlavné správanie sa muža. Sú párovým orgánom dlhým 4-5 cm a širokým 2-3 cm, ktorý je počas vnútromaternicového vývinu chlapca uložený na dne brušnej dutiny. U dospelého muža sú uložené mimo brušnej dutiny – v miešku (scrotum), kde zostupujú až koncom vnútromaternicového vývinu.

Na ich povrchu je silný väzivový obal, od ktorého odstupujú priehradky rozdeľujúce vnútorný priestor semenníka na niekoľko častí. V jednotlivých oddieloch semenníka sú mnohonásobne stočené semenotvorné kanáliky, ktoré sa pri zadnom okraji semenníka spájajú a spoločne vyúsťujú do kanálika nadsemenníka. Ich úlohou je tvorba spermií. Obsahujú aj Sertoliho bunky ovplyvňujúce dozrievanie spermatických buniek.

O produkciu testosterónu sa starajú tzv. Leydigove bunky umiestnené vo väzive medzi semenotvornými kanálikmi.

Ženské pohlavné žľazy

upraviť

U žien sa pohlavné hormóny tvoria vo vaječníkových folikuloch a žltom teliesku, vo vaječníkoch. Počas tehotenstva sa tieto hormóny tvoria v plodovom koláči. Sú to hormóny:

  • Estrogén: tento hormón je zodpovedný za vznik sekundárnych pohlavných znakov počas puberty (napríklad zväčšenie poprsia a iné).
  • Progesterón: jeho hladina sa zvyšuje počas menštruácie, počas tehotenstva zabezpečuje pripravenosť sliznice maternice a prsných žliaz.

Oba pripravujú prsné žľazy na produkciu mlieka a spolu s luteinizažným hormónom vyvolávajú hrubnutie maternice.

Referencie

upraviť
  1. Prociková, A. a kol., Školský lexikón. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1992, s. 376