Nervová sústava

Nervová sústava je orgánová sústava pozostávajúca z nervových buniek alebo buniek nervových orgánov a z istých podporných buniek, ktorá určitými senzorickými organelami a orgánmi a voľnými nervovými zakončeniami prijíma vzruchy z vnútra tela a vonkajšieho sveta a odovzdáva ich ďalej výkonným orgánom, napríklad svalom a žľazám, čím sa vyvolá istá želaná telesná reakcia.

Základnou stavebnou jednotkou je neurón.

U jednobunkovcov na prijímanie vzruchov slúži často celý povrch tela, môžu však mať aj senzorické organely, napr. bičíky a podobne.

U viacbunkovcov sú nervové sústavy veľmi rozličné.

Nervová sústava cicavcovUpraviť

AnatómiaUpraviť

FyziológiaUpraviť

  • parasympatický systém
  • sympatický systém

FunkciaUpraviť

Regulácia interakcií ľudského tela s vonkajším i vnútorným prostredím prostredníctvom nervových impulzov na základe informácií zo senzorov vnútorného i vonkajšieho prostredia, spracovanie a interpretácia týchto informácií; následná reakcia vo forme riadených svalových kontrakcií a regulácií endokrinného systému.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť