Nervové tkanivo je tkanivo, ktorého základnou vlastnosťou je dráždivosť, čiže schopnosť reagovať podráždením na podnety rozličného charakteru, viesť takto vzniknuté vzruchy na miesto určenia a vhodne na ne reagovať. Vytvára centrálnu a periférnu nervovú sústavu.

V tele živočíchov má toto tkanivo zvláštne postavenie, pretože spája všetky ostatné tkanivá a orgány.

Nervové tkanivo sa skladá z:

  • nervových buniek (neurónov) a
  • neuroglie – bunky s podpornou, vyživovacou a ochrannou funkciou

Nervové bunky i väčšina neuroglie pochádza z neuroektodermu.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Radovan Malina: Všeobecná zoológia – zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok.