Pošva alebo vagína (lat. vagina, gr. kolpos) je svalovo-väzivová trubica, ktorá je vývodnou pôrodnou cestou a súčasne ženským kopulačným orgánom. Predná stena pošvy je dlhá asi 7 cm, zadná okolo 9 cm. Do horného konca pošvy sa vnára krčok maternice, okolo ktorého sa vytvára klenba pošvy (fornix vaginae), Dolný koniec pošvy sa otvára medzi malými pyskami ohanbia do predsiene pošvy (vestibulum vaginae), okraj tvorí poševný otvor (lat.ostium vaginae). Na začiatku pošvy je u väčšiny žien, ktoré nemali pohlavný styk, tenká slizničná duplikatúra, tzv. panenská blana (hymen). Hymen neuzatvára vagínu úplne. Ostáva v ňom malý otvor, ktorý umožňuje odtok menštruačnej krvi. Vnútro vystiela sliznica, ktorá vytvára pomerne vysoké krkvy (rugae vaginales), ktoré sú usporiadané do stĺpcov (columnae rugarum). Sliznica je krytá nerohovatejúcim dlaždicovým epitelom, ktorý neobsahuje nijaké žliazky. Sekrét zvlažujúci povrch sliznice pošvy je transsudátom ciev stien pošvy a produkt bakteriálnej flóry osídľujúcej pošvu (Lactobacilus acidophilus). Svalovina pošvovej steny je hladká, sieťovite usporiadaná. Okolo dolnej časti pošvy sú aj vlákna priečne pruhovaných svalov, ktoré majú charakter zvierača. Adventícia pošvovovej steny je tvorená hustým kolagénnym väzivom, bohato prekrveným a s množstvom vetvičiek nervov.

Iné projekty upraviť