Pletivo (bunky)

súbor buniek slúžiacich na určitú funkciu

Pletivo je súbor buniek, ktoré sa diferencovali - funkčne a tvarovo prispôsobili svojej funkcii. Pojmom pletivo sa väčšinou označuje súbor rastlinných alebo hubových buniek, pričom skupina živočíšnych buniek sa väčšinou nazýva tkanivo. V anglickej literatúre sa tieto pojmy zvyčajne nerozlišujú (tissue).[1]

Krycie pletivo rastliny Rheo discolor s obfarbeným obsahom bunkových vakuol

Jednotlivé rastlinné bunky v niektorých pletivách (napr. sklerenchým) sú spojené plazmodezmami - sústavami plazmatických kanálikov v bunkových stenách. Štúdiom pletív sa zaoberá rastlinná histológia. Súbory pletív tvoria rastlinné orgány. Pletivá môžu byť rôzne rozdelené.

Rozdelenie upraviť

Podľa spôsobu vzniku delíme pletivá na:

 • pravé - vznikli delením buniek na dcérske bunky, zostávajú navzájom spojené
 • nepravé - vznikli zoskupením pôvodne voľných buniek

Podľa schopnosti pletiva sa deliť rozlišujeme pletivá:

Podľa tvaru buniek, zhrubnutia bunkových stien a medzibunkových priestorov rozoznávame:

 • parenchým - spravidla živé bunky s tenkými stenami a s častými medzibunkovými priestormi. Nachádza sa najmä v listoch a mladých častiach rastlín
 • merenchým je typ parenchýmu so zaguľatenými bunkami
 • prozenchým - pozdĺžne pretiahnuté bunky so šikmými priečnymi priehradkami, napr. bunky cievnych zväzkov. Neobsahuje žiadne medzibunkové priestory
 • kolenchým - tvoria ho bunky, ktoré sú zhrubnuté najčastejšie v rohoch
 • sklerenchým - spevňovacie pletivo. Bunky často nemajú živý obsah, skoro odumierajú, majú najčastejšie spevňovaciu funkciu, napríklad v plodoch kôstkovíc
 • aerenchým (niekedy aj aërenchým[2]) je vzdušné pletivo s vysokým obsahom vzduchu, tvorí napríklad vnútro bazovej duše


Vo vyšších rastlinách sa vytvárajú sústavy pletív plniace určitú funkciu. Rozoznávame štyri základné sústavy pletív:

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Referencie upraviť

 1. UŠÁKOVÁ, Katarína. Biológia pre gymnáziá I.. 2. vyd. Bratislava : SPN, 2003. ISBN 80-08-03518-8. Kapitola 5, s. 40-41.
 2. PASTÝRIK, Ľubomír. Všeobecná botanika. Zväzok I. Bratislava : SAV, 1948. Kapitola III, s. 154-156.