Pletivo (bunky)

súbor buniek slúžiacich na určitú funkciu

Pletivo je súbor buniek slúžiacich na určitú funkciu. Pojmom pletivo sa väčšinou označuje súbor rastlinných a hubových buniek, pričom skupina živočíšnych buniek sa väčšinou nazýva tkanivo.

Krycie pletivo rastliny Rheo discolor s obfarbeným obsahom bunkových vakuol

Jednotlivé rastlinné bunky v pletive sú spojené plazmodezmami - sústavami plazmatických kanálikov v bunkových stenách. Štúdiom pletív sa zaoberá histológia. Pletivá môžu byť delené z rôznych hľadísk.

RozdelenieUpraviť

Podľa spôsobu vzniku delíme pletivá na:

  • pravé - vznikli delením buniek na dcérske bunky, zostávajú navzájom spojené
  • nepravé - vznikli zoskupením pôvodne voľných buniek

Podľa schopnosti delenia rozlišujeme pletivá:

Podľa tvaru buniek, zhrubnutia bunkových stien a medzibunkových priestorov rozoznávame:

  • parenchým - spravidla živé bunky s tenkými stenami a s častými medzibunkovými priestormi. Nachádza sa najmä v listoch a mladých častiach rastlín
  • prozenchým - pozdĺžne pretiahnuté bunky so šikmými priečnymi priehradkami, napr. bunky cievnych zväzkov. Neobsahuje žiadne medzibunkové priestory
  • kolenchým - tvoria ho bunky, ktoré sú zhrubnuté najčastejšie v rohoch
  • sklerenchým - spevňovacie pletivo. Bunky často nemajú živý obsah, skoro odumierajú, majú najčastejšie spevňovaciu funkciu, napríklad v plodoch kôstkovíc

Vo vyšších rastlinách sa vytvárajú sústavy pletív plniace určitú funkciu. Rozoznávame štyri základné sústavy pletív:

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.