Parenchým (botanika)

Parenchým je pletivo, ktoré je tvorené tenkostennými a spravidla živými rastlinnými bunkami. Bunky môžu mať buď približne rovnakú dĺžku šírku a výšku, alebo byť predĺžené v jednom rozmere. Obsahuje veľa medzibunkových priestorov (intercelulár). Vzniká z delivých buniek stratou delivej schopnosti.

Typy parenchymatického pletiva

upraviť

Doskový parenchým: Nachádza sa v pokožke.Neobsahuje interceluláry ani chloroplasty.

Palisádový parenchým: Tvoria ho predížené,valcovité bunky,bez intercelulár,ktoré obsahujú veľké množstvo chloroplastov. Nachádzajú sa v liste pod pokožkou.

Hubovitý parenchým:Je tvorený guľovitými bunkami,obsahuje interceluláry a menší počet chloroplastov.Nachádzajú sa v listov pod palisádovým parenchýmom.

Merenchým :Tvoria ho guľovité bunky s intercelulárami. Nachádza sa v dužinatých plodoch.

Chlorenchým: je typ parenchymatického pletiva s asimilačnou funkciou.Jeho bunky obsahujú veľké množstvo chloroplasov. V liste sa delí na palisádový a hubovitý perenchým

Aerenchým (Erenchým) Tvoria ho bunky,ktoré sú usporiadané do reťiazok. V tomto pletive prevládajú interceluláry nad bunkami.Nachádzajú sa u vodných a močiarnych rastlinách.

Aktinenchým: Tvoria ho ľuľkovité a hviezdicovité bunky,medzi,ktorými sa nachádzajú interceluláry.

Prozenchým: Je tvorený veľkými predĺženými bunkami,bez intercelulár,so širokými priehradkami(naprv.cibuľa)

Delenie parenchýmu

upraviť
  • palisádový parenchým - jeho bunky sú predĺžené v jednom smere. Je ním napríklad asimilačné pletivo listu.
  • mezenchým - tvoria ho bunky guľového tvaru s početnými medzibunkovými priestormi. Často sa vyskytuje v mladých častiach rastlín.
  • aerenchým - parenchým vodných a močiarnych rastlín, ktorý zlepšuje výmenu plynov medzi prostredím a rastlinou. Obsahuje veľké medzibunkové priestory.