Vyššie rastliny

rozlišovacia stránka

Vyššie rastliny (iné názvy: vyššie organizované rastliny[1][2], listnatostonkové rastliny[3] , listnatoosové[4][5] - lat. Cormobionta, Cormophyta, Cormophytae, Cormophytinea; telómové rastliny - lat. Telomobionta, Telomophyta, Telomophytae) môžu byť (významy sú tu zoradené od najširšieho po najužší):

Vyššie rastliny (iný názov: vyššie organizované rastliny) môžu byť aj len semenné rastliny (Spermatophyta).[1][22]

Poznámka upraviť

Papraďorastmi sa v tomto článku myslia papraďorasty v tradičnom širšom ponímaní, čiže vrátane napr. rýniorastov a plavúňorastov - pozri papraďorasty (vrátane plavúňorastov).

Zdroje upraviť

 1. a b KREJČA, J. (ed.) et al. Z našej prírody: rastliny, horniny, minerály, skameneliny. Bratislava: Príroda, 1984. S. 15-16
 2. cievnaté rastliny. In: Pyramída
 3. a b listnatostonkové rastliny. In: BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. S. 272
 4. NĚMEC, Bohumil; Ľudovít Pastẏrilk. Všeobecná botanika. [s.l.] : Vydavatel'stvo Slovenskej Akademie Vied, 1963. 861 s. S. 207.
 5. kf.tuzvo.sk, [cit. 2018-08-02]. Dostupné online.
 6. Jana Říhová Ambrožová: Encyklopedie hydrobiologie [online]. vydavatelstvi-old.vscht.cz, [cit. 2018-07-28]. Dostupné online.
 7. Ambrožová, J. Aplikovaná a technická hydrobiologie. 2003 S. 23 [online]. 147.33.74.135, [cit. 2018-07-28]. Dostupné online.
 8. BARANEC, Tibor; POLÁČIKOVÁ, Mária; KOŠŤÁL, Jaroslav. Systematická botanika. 3. nezmen. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. ISBN 978-80-552-0286-0.
 9. vyššie rastliny. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 791.
 10. a b Kormophyten. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 11. Cavalier-Smith, T. 1998. A revised six-kingdom system of life. Biol. Rev. 73: 203-266
 12. nižšie rastliny; vyššie rastliny. In: Pyramída
 13. LENOCHOVÁ, Mária et al. "Biológia pre 1. ročník gymnázia". 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. S. 63, 80, 83
 14. UŠÁKOVÁ, Katarína; ČINČURA, František; DÚBRAVCOVÁ, Zuzana; ZÁHOROVSKÁ, Erika. Biológia pre gymnáziá 2. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 87 s. ISBN 80-08-03095-X.
 15. Systém jednobunkovcov podľa Adl et al. (2012) [online]. biopedia.sk, [cit. 2018-07-28]. Dostupné online.
 16. https://web.archive.org/web/20060524183445/http://www.biowebgym.szm.sk/system/system.pdf
 17. ziva.avcr.cz, [cit. 2018-07-28]. Dostupné online.
 18. nižšie rastliny; vyššie rastliny; cievnaté rastliny. In: Pyramída
 19. fns.uniba.sk, [cit. 2018-07-28]. Dostupné online.
 20. https://web.archive.org/web/20070120010505/http://www.fns.uniba.sk/~kbo/CernusPrehtax.rtf
 21. Sproßpflanzen. In: STÖCKER, Friedrich W., ed. a DIETRICH, Gerhard, ed. Biologie Band 2/ Me – Z. 6., überarbeitete und erw. Aufl. Leipzig: VEB F.A. Brockhaus, 1986. Brockhaus ABC. ISBN 3-325-00074-6. S. 844
 22. rastliny. In : ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. s. 508
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.