Semenné rastliny

Semenné rastliny (lat. Spermatophyta alebo staršie Embryophyta sipho(no)gama; iné názvy: semenné cievnaté rastliny[1], staršie: vyššie rastliny alebo vyššie organizované rastliny[2]; staršie: javnosnubné rastliny [3][4], javnosnubné [5] alebo fanerogamy [6] - lat. Phanerogamae, staršie: kvitnúce [alebo kvetnaté] rastliny[pozn 1] - lat. Anthophyta[7][8][9][10]) sú skupina cievnatých rastlín (Tracheophyta).

semenné rastliny
Tragopogon dubius seedhead1.jpg
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Spermatophyta
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

CharakteristikaUpraviť

Semenné rastliny sa vyznačujú tvorbou (dokonalých) semien a majú kvety (t.j. presnejšie: šištice či šušky u nahosemenných rastlín a kvety v užšom zmysle u krytosemenných rastlín) a plody.

Semená (či semenám veľmi podobné útvary - existuje totiž viacero rôznych definícií pojmu semeno) sa vyskytujú nielen u semenných rastlín, ale aj u niektorých vývojovo nižších cievnatých rastlín. Konkrétne semená majú najmä tieto čeľade:

Hoci tieto čeľade majú semená (či semenám veľmi podobné útvary), vývojovo so semennými rastlinami nesúvisia.[11][12][13][14][15]

SystematikaUpraviť

Semenné rastliny sa delia na:

PoznámkyUpraviť

 1. Názov kvitnúce rastliny (Anthophyta) je nevhodný, lebo dnes vieme, že kvitnú aj niektoré nesemenné rastliny, konkrétne niektoré papraďorasty.

ZdrojeUpraviť

 1. GOJDIČOVÁ, Ema; MÁRTONFI, Pavol; MÁRTONFIOVÁ, Lenka. Botany - vascular plants : [European social fund]. 1st ed. vyd. Žilina : Institute of the High Mountain Biology, University of Žilina, 2008. 167 s. ISBN 978-80-88923-12-1. S. 51.
 2. KREJČA, J. (ed.) et al. Z našej prírody: rastliny, horniny, minerály, skameneliny. Bratislava: Príroda, 1984. S. 15-16
 3. javnosnubné rastliny. In: BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. S. 209
 4. rastliny. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch III. diel N – Ž. Bratislava, Praha: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932
 5. semenné rastliny. In : ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. S. 547
 6. fanerogam. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 364.
 7. PROCIKOVÁ, A.. Školský lexikón. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. 376 s. ISBN 80-08-01570-5. S. 266.
 8. Kryptogamen. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 9. KOLEK, J. et al.: Nemecko-slovenský pôdohospodársky slovník. Bratislava: Príroda, 1971. S. 81.
 10. Lu̕dmila Thurzová. Malý atlas liecivých rastlín. [s.l.] : Osveta, 1971. 420 s. S. 17.
 11. biologie.uni-konstanz.de, [cit. 2021-02-10]. Dostupné online.
 12. Samen, Samenpflanzen, Samenbärlappe, Miadesmiaceae, Calamocarpon. In: In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 13. [1]
 14. MIČIETA, K. et al. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. UK. 2018
 15. [2] S. 12