Nahosemenné rastliny

Nahosemenné rastliny (Gymnospermae) sú umelou taxonomickou skupinou rastlín rôzneho fylogenetického pôvodu, ktorá bola utvorená na základe podobnosti v spôsobe pohlavného rozmnožovania (tvorby semien).

nahosemenné rastliny
Pinetum Ter Borgh 1.jpg
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Gymnospermae
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Znaky nahosemmených rastlínUpraviť

Rozmnožovacie orgány nahosemenných rastlín vznikli evolučnou premenou listov a rozlišujeme ich na samčie (mikrosporofyly) a samičie (megasporofyly).

Mikrosporofyly (tyčinky) nahosemenných rastlín sú zoskupené do šištíc (strobily) a môžeme ich považovať za jednopohlavný kvet. Tyčinky sa skladajú z nitky a mikrosporangia (peľnice). Z peľnice sa uvoľňujú mikrospóry (t. j. peľ).

Makrosporofyly sa skladajú zo sterilných šupín, ktoré môžu byť rozlíšené na podporné a semenné. Megaspórou je vajíčko (ovulum), ktoré je v čase zrelosti viacbunkové. Skladá sa z vlastnej vajcovej bunky (oosféra), pomocných buniek (archegóniá) a vyživovacieho pletiva (primárny endosperm).

Vajíčka sú pri nahosemenných rastlinách uložené viac-menej voľne na semenných šupinách, preto tieto rastliny označujeme ako "nahosemenné".

SystematikaUpraviť

Nahosemenné rastliny:


Podľa niektorých súčasných molekulárnobiologických dát sa zdá, že lianovcorasty Gnetophyta, by mohli mať oveľa bližšie k oddeleniu borovicorastov Pinophyta, ako k iným oddeleniam nahosemenných rastlín, dokonca by mohli byť súčasťou oddelenia borovicorastov. Určiť vývojové vzťahy jednotlivých oddelení však nie je jednoduché mimo iného aj preto, že niektoré z nich obsahujú iba malý počet recentných (v súčasnosti žijúcich) druhov.

Novší systém uvádza Hrabovský et al. 2016 - pozri Systém nahosemenných rastlín podľa Hrabovský et al. 2016.