Taxón

skupina konkrétnych organizmov, ktoré majú niečo spoločné

Taxón alebo taxonomická jednotka je skupina konkrétnych (žijúcich alebo vymretých) organizmov, ktoré majú niečo spoločné (najčastejšie príbuznosť) a tým sa líšia od ostatných taxónov. Taxón môže byť pomenovaný, ale aj bez názvu.

Taxón verzus klasifikačná úroveň/kategóriaUpraviť

Pomenované taxóny majú zvyčajne zaradenie a môžu byť zatriedené na príslušnú úroveň v hierarchii, ktorú označujeme ako klasifikačná/taxonomická kategória/úroveň (napr. doména, ríša, kmeň, infrarad, rod, druh a podobne).

Pojmy taxonomická úroveň/kategória a taxón sa často zamieňajú. Správne platí napr. to, že taxón (teda skupina konkrétnych niečo spoločné majúcich rastlín) pomenovaný (v súčasnosti) ako lipnicovité patrí do klasifikačnej úrovne/kategórie čeľaď, ale je možné, že niekedy bude tento taxón (čiže táto skupina konkrétnych rastlín) preradený do nižšej či vyššej taxonomickej úrovne, napr. do podčeľade či radu (a potom sa aj patrične zmení koncovka pomenovania taxónu).

Pozri ajUpraviť