Rod (taxonómia)

ŽivotDoménaRíšaKmeňTriedaRadČeľaďRodDruh
Osem základných taxonomických kategórií vedeckej klasifikácie organizmov

Rod alebo zriedkavo genus (lat. genus) je taxonomická kategória pozostávajúca z jedného alebo viacerých príbuzných druhov.

Napríklad moderný človek (Homo sapiens) a človek vzpriamený (Homo erectus) tvoria spolu s niekoľkými ďalšími druhmi rod človek (Homo). V tlači sa začiatočné písmeno latinského rodového názvu píše s veľkým začiatočným písmenom.

Hlavnou odvodenou nižšou jednotkou je podrod (subgenus).

Pozri ajUpraviť