Rod alebo zriedkavo genus (lat. genus) je taxonomická kategória pozostávajúca z jedného alebo viacerých príbuzných druhov.

ŽivotDoménaRíšaKmeňTriedaRadČeľaďRodDruh
Osem základných taxonomických kategórií vedeckej klasifikácie organizmov

Napríklad moderný človek (Homo sapiens) a človek vzpriamený (Homo erectus) tvoria spolu s niekoľkými ďalšími druhmi rod človek (Homo). V tlači sa začiatočné písmeno latinského rodového názvu píše s veľkým začiatočným písmenom.

Hlavnou odvodenou nižšou jednotkou je podrod (subgenus).

Samotné slovo, ktorým je pomenovaný rod sa volá rodové meno. Kým vo vedeckých (latinských) názvoch má jeden rod len jedno platné rodové meno (aj keď historicky mohol mať aj iné rodové mená, čiže synonymá), v slovenských názvoch existujú aj prípady, kde jedno slovenské rodové meno zodpovedá viacerým rodom (a teda aj vedeckým rodovým menám), alebo prípady, kde jednému rodu (a teda aj vedeckému rodovému menu) zodpovedá viacero slovenských rodových mien. Vysvetlenie tejto problematiky pozri aj v článku druh (taxonómia).

Pozri aj

upraviť