Podrod

(Presmerované z Subgenus)

Podrod (lat. subgenus) je v biológii taxonomická kategória nižšia ako rod a vyššia ako časť alebo druh.

V zoológii sa v názve alebo nazapisuje, alebo sa zapisuje, a to spravidla v zátvorke (veľkým písmenom!). Napríklad názov typu "Equus (Asinus) africanus" znamená, že Asinus je podrod a názov sa číta "Equus Asinus africanus" alebo "Equus africanus".

Treba však upozorniť, že zápis typu "Equus (Asinus)" bez poznania kontextu v zoológii by mohol znamenať aj "rod Equus príp. (inak definovaný) rod Asinus".