Hierarchia (z gr. ἱερός (hieros) = svätý, posvätný + ἄρχω, ἄρχειν (archó, archein) = vládnuť »» ἱεραρχία (hierarchiá)) je spôsob usporiadania systému, v ktorom je každý prvok alebo článok, s výnimkou najvrchnejšieho, podriadený jedinému nadriadenému prvku alebo článku.

Hierarchický systém usporiadania vedomostí ľudstva v Diderotovej Encyklopédii z roku 1751.

Takéto usporiadanie sa dá aplikovať na sociálne systémy, organizačné štruktúry, katalogizačné a kategorizačné schémy, kybernetické systémy a pod. Charakteristickým príznakom hierarchie je práve vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

Typickými príkladmi hierarchického usporiadania sú napríklad

Hierarchia armády Upraviť

Napriek uvedenej hodnostnej hierarchii sa v armáde vyskytuje aj funkčná hierarchia. Niekedy sa môže stať, že vojak hodnostne nižší má vyššiu funkciu a je nadriadený hodnostne vyššiemu.

Hierarchia Rímskokatolíckej cirkvi Upraviť

 • pápež - hlava Rímskokatolíckej cirkvi, je najvrchnejším prvkom hierarchie
  • konkláve - zhromaždenie kardinálov, ktorí volia pápeža
   • kardinál - príslušník zboru kardinálov - navyšších hodnostárov Rímskokatolíckej cirkvi
    • kardinál - biskup
    • kardinál - kňaz
    • kardinál - diakon
     • arcibiskup - biskup v arcidiecéze
      • biskup - najvyšší predstaviteľ diecézy
       • sídelný biskup
       • pomocný biskup - tituárny biskup, ktorý vypomáha sídelnému biskupovi
       • biskup-koadjútor - biskup s právom nástupníctva
        • kňaz - ten, ktorý prináša obetu v chráme
         • dekan - má na starosti určitý počet farností, ktoré tvoria dekanát
         • farár - má na starosti vedenie farnosti
         • kaplán - duchovný viazaný na kaplnku, mladší pomocný kňaz vo farnosti, alebo duchovný pridelený k určitému spoločenstvu
         • výpomocný duchovný - kňaz, ktorý je daný určitý čas na určité miesto na výpomoc
          • diakon - zastáva výpomocnú službu (hlása Evanjelium, krstí, sobáši, pochováva)

Pozri aj Upraviť

Iné projekty Upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Hierarchia
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hierarchia