Kaplán je v niektorých kresťanských cirkvách najbližším spolupracovníkom farára pri pastorácii vo farnosti. Má určité povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva danej cirkvi.

Kaplán v katolíckej cirkviUpraviť

Kaplán sa má ustanoviť ak si to vyžaduje pastoračná starostlivosť, majú sa ustanoviť jeden alebo viacerí podľa okolnosti. Ustanovuje sa na výpomoc pre celú farnosť, alebo len nejakú jej časť veriacich. Musí byť ustanovený v posvätnom ráde presbyterátu. Slobodne ho vymenúva diecézny biskup po vypočutí mienky farára a dekana. Je povinný rezidovať vo farnosti, zastupuje podľa normy práva farára. Diecézny biskup alebo administrátor môžu kaplána odvolať z oprávneného dôvodu.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kaplán
  •   Wikislovník ponúka heslo Kaplán

ZdrojUpraviť