Kaplán je v niektorých kresťanských cirkvách najbližším spolupracovníkom farára pri pastorácii vo farnosti. Má určité povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva danej cirkvi.

Duchovenstvo katolíckej cirkvi
Kaplán
Podľa svätenia
biskupkňazdiakonsubdiakon1
Podľa úradu, titulu či stavu

^1  V rímskokatolíckej cirkvi sa od roku 1973 až na výnimky neudeľuje
^2  Od roku 1973 sa nazýva službou a už nepatrí medzi klérus

^3  Podľa súčasného CIC patria medzi klérus len tí, ktorí prijali aspoň diakonskú vysviacku

Kaplán sa má ustanoviť ak si to vyžaduje pastoračná starostlivosť, majú sa ustanoviť jeden alebo viacerí podľa okolnosti. Ustanovuje sa na výpomoc pre celú farnosť, alebo len nejakú jej časť veriacich. Musí byť ustanovený v posvätnom ráde presbyterátu. Slobodne ho vymenúva diecézny biskup po vypočutí mienky farára a dekana. Je povinný rezidovať vo farnosti, zastupuje podľa normy práva farára. Diecézny biskup alebo administrátor môžu kaplána odvolať z oprávneného dôvodu.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kaplán
  •   Wikislovník ponúka heslo Kaplán