Otvoriť hlavné menu

Kaplán je najbližším spolupracovníkom farára pri pastorácii vo farnosti. Má určité povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva danej cirkvi.

Kaplán v katolíckej cirkviUpraviť

Kaplán sa má ustanoviť ak si to vyžaduje pastoračná starostlivosť, majú sa ustanoviť jeden alebo viacerí podľa okolnosti. Ustanovuje sa na výpomoc pre celú farnosť, alebo len nejakú je časť veriacich. Musí byť ustanovený v posvätnom ráde presbyterátu. Slobodne ho vymenúva diecézny biskup po vypočutí mienky farára a dekana. Je povinný revidovať vo farnosti, zastupuje podľa normy práva farára. Diecézny biskup alebo administrátor môžu kaplána odvolať z oprávneného dôvodu.

ReferencieUpraviť

  • Kódex kánonického práva 1983 (kán 545 - 552)
  • Codex iuris canonici 1983 (kán 545 - 552)