Farár (z lat. parochus) je v kresťanských cirkvách osoba, ktorá má na starosti vedenie farnosti a farských bohoslužieb.

Katolícka cirkev, ako aj protestantské cirkvi presne vymedzujú práva a povinnosti farára prostredníctvom vlastného cirkevného práva.

V evanjelických cirkvách a starokatolíckej cirkvi sa farár väčšinou volí, v katolíckej cirkvi ho vymenúva biskup. V evanjelických cirkvách je farár ordinovaným teológom, v katolíckej, anglikánskej a pravoslávnej cirkvi musí byť farár kňazom.

V katolíckej cirkvi, podľa kanonického práva §533, je farár povinný sídliť vo farskej budove (na fare), v blízkosti kostola, okrem výnimočných prípadov.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Farár
  •   Wikislovník ponúka heslo Farár