Farár (z lat. parochus) je v kresťanských cirkvách osoba, ktorá má na starosti vedenie farnosti a farských bohoslužieb.

Duchovenstvo katolíckej cirkvi
Farár
Podľa svätenia
biskupkňazdiakonsubdiakon1
Podľa úradu, titulu či stavu

^1  V rímskokatolíckej cirkvi sa od roku 1973 až na výnimky neudeľuje
^2  Od roku 1973 sa nazýva službou a už nepatrí medzi klérus

^3  Podľa súčasného CIC patria medzi klérus len tí, ktorí prijali aspoň diakonskú vysviacku

Jednotlivé cirkvi presne vymedzujú práva a povinnosti farára prostredníctvom vlastného cirkevného práva.

V protestantských cirkvách a starokatolíckej cirkvi sa farár väčšinou volí, v katolíckej cirkvi ho vymenúva biskup. V protestantských cirkvách je farár ordinovaným teológom, v rímskokatolíckej, východných katolíckych, anglikánskej, starokatolíckej a pravoslávnej cirkvi musí byť farár kňazom.

V katolíckej cirkvi, podľa kanonického práva §533, je farár povinný sídliť vo farskej budove (na fare), v blízkosti kostola, okrem výnimočných prípadov.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Farár
  •   Wikislovník ponúka heslo Farár