Metropolita

Metropolita alebo metropolitný biskup (z gr. μητροπολίτης) je dnes:

  • V (západnej) rímskokatolíckej cirkvi biskup sídliaci v hlavnom sídle (metropole) cirkevnej provincie skladajúcej sa z viacerých diecéz; de facto je to spravidla arcibiskup spravujúci takúto provinciu (metropolitný arcibiskup). Jurisdikcia či diecéza metropolitu sa nazýva metropolia. V rímskokatolíckej cirkvi je od 6. storočia každý metropolita arcibiskupom; nie však každý arcibiskup metropolitom, pretože pápež môže titul arcibiskup udeliť aj biskupom, ktorí nie sú metropolitmi (tzv. titulárny arcibiskup).
  • Vo (východnej) pravoslávnej a katolíckej cirkvi má titul rôzny význam. Napríklad v ruskej pravoslávnej cirkvi ide spravidla o titul vyšší ako arcibiskup. Naopak, v gréckej pravoslávnej cirkvi má každý biskup titul metropolita, zatiaľ čo na čele cirkvi je arcibiskup. V Grécku je pojem arcibiskup skoro na úrovni patriarchu. Vo východných katolíckych cirkvách je každý metropolita zároveň arcibiskupom. Okrem toho tu existuje pojem väčší arcibiskup, ktorý je skoro na úrovni patriarchu.
Makarij Nevský, metropolita moskovský (1915)