Metropolita alebo metropolitný biskup (z gr. μητροπολίτης) je dnes:

  • V (západnej) rímskokatolíckej cirkvi biskup sídliaci v hlavnom sídle (metropole) cirkevnej provincie skladajúcej sa z viacerých diecéz; de facto je to spravidla arcibiskup spravujúci takúto provinciu (metropolitný arcibiskup). Jurisdikcia či diecéza metropolitu sa nazýva metropolia. V rímskokatolíckej cirkvi je od 6. storočia každý metropolita arcibiskupom; nie však každý arcibiskup metropolitom, pretože pápež môže titul arcibiskup udeliť aj biskupom, ktorí nie sú metropolitmi (tzv. titulárny arcibiskup).
  • Vo (východnej) pravoslávnej a katolíckej cirkvi má titul rôzny význam. Napríklad v ruskej pravoslávnej cirkvi ide spravidla o titul vyšší ako arcibiskup. Naopak, v gréckej pravoslávnej cirkvi má každý biskup titul metropolita, zatiaľ čo na čele cirkvi je arcibiskup. V Grécku je pojem arcibiskup skoro na úrovni patriarchu. Vo východných katolíckych cirkvách je každý metropolita zároveň arcibiskupom. Okrem toho tu existuje pojem väčší arcibiskup, ktorý je skoro na úrovni patriarchu.
Duchovenstvo katolíckej cirkvi
Metropolita
Podľa svätenia
biskupkňazdiakonsubdiakon1
Podľa úradu, titulu či stavu

^1  V rímskokatolíckej cirkvi sa od roku 1973 až na výnimky neudeľuje
^2  Od roku 1973 sa nazýva službou a už nepatrí medzi klérus

^3  Podľa súčasného CIC patria medzi klérus len tí, ktorí prijali aspoň diakonskú vysviacku

Galéria upraviť