Diecéza (biskupstvo)

správna jednotka cirkvi, ktorá je pod správou biskupa

Diecéza (vo východných cirkvách je obdobou eparchia, v evanjelickej cirkvi a.v. je obdobnou štuktúrou dištrikt) je spoločenstvo farností rímskokatolíckej cirkvi na určitom území, stanovenom vedením cirkvi - biskupstvo. Na čele diecézy stojí diecézny biskup, ktorý môže mať pomocných biskupov. Jeho cirkevnoprávna jurisdikcia sa vzťahuje na celé územie ním spravovanej diecézy. Biskupa za správcu diecézy menuje pápež. Podobnú štruktúru má aj anglikánska cirkev a starokatolícka cirkev.

Územný celok. V niektorých kresťanských cirkvách je to správny obvod (správne územie) biskupa. Považuje sa aj za základnú jednotku cirkevnej správy rímskokatolíckej cirkvi. Ďalej sa delí na dekanáty a farnosti.

Dejiny upraviť

Na konci 3. storočia po Kr. cisár Dioklecián usporiadal Rímsku ríšu do 12 (13) správnych oblastí – diecéz. Každá diecéza združovala niekoľko provincií, riadená bola cisárskym prefektom, nazývaným vicarius.

Diecézy na Slovensku upraviť

 
Diecézy rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku

Pozri aj upraviť