Prímas (arcibiskup)

Prímas je čestný titul historického charakteru patriaci niektorým arcibiskupom (v Česku napr. pražským, v Poľsku gnieznianskym a v Uhorsku/Maďarsku ostrihomským; na Slovensku nie je prímas menovaný) a s ním spojené čestné a prednostné postavenie medzi arcibiskupmi a biskupmi určitej krajiny (napr. pri liturgickom sprievode), z ktorého však nevyplýva žiadna jurisdikcia.

Duchovenstvo katolíckej cirkvi
Prímas
Podľa svätenia
biskupkňazdiakonsubdiakon1
Podľa úradu, titulu či stavu

^1  V rímskokatolíckej cirkvi sa od roku 1973 až na výnimky neudeľuje
^2  Od roku 1973 sa nazýva službou a už nepatrí medzi klérus

^3  Podľa súčasného CIC patria medzi klérus len tí, ktorí prijali aspoň diakonskú vysviacku

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Primas (církev) na českej Wikipédii.