Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Mníška pozri Mníška (rozlišovacia stránka).

Mníška je žena žijúca mníšskym spôsobom života. Mužský ekvivalent je mních.

Rímskokatolícke mníšky v typických habitoch
La Religieuse (Henriette Browne, 1859)

Občas je toto slovo zamieňané so slovom rehoľníčka, to však nie je správne, pretože nie všetky rehoľníčky žijú mníšskym spôsobom života a nie všetky mníšky sú rehoľníčky.[1][2][3]

Na Slovensku je možné stretnúť sa s katolíckymi mníškami, ako sú dominikánske, augustiánske alebo ďalšími (treba však podotknúť, že rehoľné rodiny a rády často združujú mníšske aj nemníšske vetvy svojej tradície, napr. nie všetky dominikánky sú mníšky).[4]

Mníšky existujú aj vo východných náboženstvách, ako je budhizmus, taoizmus alebo šintoizmus.

Kresťanstvo

upraviť

Rímskokatolícka cirkev

upraviť
 
Misionárky lásky vo svojich bielo-modrých habitoch

V rímskokatolíckej cirkvi sa ženy po vstupe do kláštora stávajú mníškami/rehoľníčkami až po zložení mníšskych/rehoľných sľubov. Mníšky a rehoľníčky sa riadia vypracovanými pravidlami rádu alebo kongregácie, do ktorej vstúpili. V katolíckej tradícii existuje celý rad jednotlivých pravidiel, ktorými sa vyznačujú jednotlivé rády. Aj keď odev býva podobný, tak sa pri jednotlivých rádoch odlišuje či už strihom habitu alebo jeho farbou (napr. Kongregácia misionárok lásky, ktorú založila Matka Tereza nosí bielo-modrý odev. Všeobecne sa dá povedať, že keď žena vstupuje do kláštora najprv podstupuje počiatočnú skúšobnú dobu, postuláciu[5][6][7], keď sa stáva postulantkou. Toto obdobie zvyčajne trvá od šiestich mesiacov do jedného roka, jeho trvanie záleží od jednotlivého rádu. Keď postulantka zistí, že je pripravená na život mníšky, postúpi do ďalšieho obdobia, ktoré sa nazýva noviciát [8]. Toto obdobie trvá jeden až dva roky, v ktorom sa ešte uchádzačka nestala mníškou/rehoľníčkou, pretože ešte nezložila mníšske/rehoľné sľuby. Po tomto období zloží dočasné sľuby, toto obdobie trvá jeden až tri roky. Po tomto období už zloží večné sľuby. Predstavená mníšok, ktorú určili alebo zvolili na čelo ženského kláštora sa nazýva opátka (zastarano abatiša). Všeobecne sa nazýva aj matka predstavená.

Východné cirkvi

upraviť

Označenie pre pravoslávny alebo gréckokatolícky kresťanský kláštor je monastier.[9]

Anglikánska cirkev

upraviť

Náboženské komunity v celom Anglicku boli zničené za vlády kráľa Henricha VIII, keď oddelil cirkev v Anglicku od pápežstva počas anglickej reformácie. Kláštorom boli odobraté ich pozemky a majetok, a mnísi boli nútení buď žiť sekulárnym životom, alebo museli opustiť krajinu.

Iné kresťanské náboženstvá

upraviť

Niektoré reformačné alebo luteránske cirkvi majú menšie kláštorné komunity, ale všeobecne majú menšiu úlohu než je to v rímskokatolíckej cirkvi alebo vo východných cirkvách.

Referencie

upraviť
  1. Klášter v Břevnově - Slovníček pojmů
  2. Vývoj řeholních institutů - pdf [online]. [Cit. 2014-05-17]. Dostupné online. Archivované 2014-09-12 z originálu.
  3. Konštitúcie Svetského rádu bosých karmelitánov [online]. [Cit. 2014-05-17]. Dostupné online. Archivované 2014-05-17 z originálu.
  4. dominikanky.cz
  5. Postulát - Kongregácia školských sestier sv. Františka[nefunkčný odkaz]
  6. http://www.satmarky.sk/pg/kandidatura/ Kandidatúra - Postulát - Satmárky
  7. http://www.karmelitankydj.sk/index.php/formacia/postulat Postulát - Karmelitánky Dieťaťa Ježiša
  8. Čo je noviciát? - Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa [online]. [Cit. 2014-05-17]. Dostupné online. Archivované 2014-03-08 z originálu.
  9. Pravoslavný katechismus

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mníška

Externé odkazy

upraviť