Monastier (novogr. μοναστήρι, rus. монасты́рь) je označenie pre miesto, kde žijú mnísi, v pravoslávnej aj gréckokatolíckej cirkvi a aj v iných východných cirkvách. Grécke slovo je odvodené od slova μονάζω (monázo) - som sám.

Najväčšie a najvýznamnejšie monastiere môžu získať titul lavry. Malé komunity, v ktorých žije len starec a jeho dvaja či traja žiaci, sa označujú slovom skít. Pravidlá spoločného života v monastieri sú zapísané v typikone. Predstaveným monastiera je igumen alebo igumena (v ženskom monastieri).

Pravoslávne monastiereUpraviť

Najvýznamnejším centrom pravoslávneho mníšstva je Svätá hora Athos v Grécku. Nachádza sa na nej 20 samosprávnych monastierov.

Ďalšie významné monastiere:

Gréckokatolícke monastiereUpraviť

Asi najvýznamnejším monastierom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je Krásnobrodský monastier, ktorý v súčasnosti patrí baziliánom, no stojí za zmienku, že tento monastier bol pred vytvorením únie pravoslávny, nakoľko bol založený niekedy v 13. - 14. storočí.

Najvýznamnejšie gréckokatolícke monastiere vo svete:

Pozri ajUpraviť