Lavra (novogr. Λαύρα) je veľký a mimoriadne významný monastier (kláštor), ktorý spravidla podlieha priamo patriarchovi (a nie miestnemu biskupovi). Status lavry má vo svete len niekoľko monastierov. Pôvodne toto slovo označovalo väčšie zoskupenie kélií či jaskýň s centrálnym chrámom a prípadne aj spoločnou trapézou (jedálňou).

Termín sa používa v prostredí gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Pozri aj

upraviť