Typikon je kniha, ktorá obsahuje bohoslužobné predpisy v cirkvách byzantského obradu. V monastieroch je typikon aj zbierkou pravidiel života danej komunity.

Typikon zo Studenice

Medzi známe typikony patria napríklad studitský, jeruzalemský a pod.

Externé odkazy

upraviť