Igumen alebo (zriedkavo) ihumen (gr. ἡγούμενος) je predstavený monastiera v gréckokatolíckej alebo pravoslávnej cirkvi. V súčasnosti sa igumeni mužských monastierov volia spravidla len spomedzi mníchov, ktorí sú zároveň kňazmi, hoci v staroveku to nebolo pravidlom.

Duchovenstvo katolíckej cirkvi
Igumen
Podľa svätenia
biskupkňazdiakonsubdiakon1
Podľa úradu, titulu či stavu

^1  V rímskokatolíckej cirkvi sa od roku 1973 až na výnimky neudeľuje
^2  Od roku 1973 sa nazýva službou a už nepatrí medzi klérus

^3  Podľa súčasného CIC patria medzi klérus len tí, ktorí prijali aspoň diakonskú vysviacku

V ženských monastieroch je predstavenou igumena (alebo ihumena).

Paralelou v rímskokatolíckej cirkvi je opát.