Igumen alebo (zriedkavo) ihumen (gr. ἡγούμενος) je predstavený monastiera v gréckokatolíckej alebo pravoslávnej cirkvi. V súčasnosti sa igumeni mužských monastierov volia spravidla len spomedzi mníchov, ktorí sú zároveň kňazmi, hoci v staroveku to nebolo pravidlom.

V ženských monastieroch je predstavenou igumena (alebo ihumena).

Paralelou v rímskokatolíckej cirkvi je opát.

ZdrojUpraviť