Novic je mníšsky čakateľ, mladý mních pripravujúci sa na zloženie rehoľného sľubu.