Luteranizmus (náboženstvo)

(Presmerované z Luterán)

Luteranizmus (iné názvy: luteránstvo, luterstvo; pejoratívne luterčina) je kresťanské hnutie a smer, ktorý za svoje východisko považuje teológiu Martina Luthera a jeho nasledovníkov. Je to protestantský smer založený v 16. storočí (reformácia). Cirkev spadajúca pod tento smer sa nazýva luteránska cirkev. Príslušník luteranizmu alebo luteránskej cirkvi sa nazýva luterán.

Lutherova ruža

Luteranizmus odmietol zvrchovanú moc pápeža, cirkevnú hierarchiu, mníšstvo a kult svätých. Hlavné zásady obsahuje augsburské vierovyznanie. Podkladom viery a učenia je Biblia, ospravedlnenie človeka z hriechov je možné jedine vierou. Pravá cirkev je tam, kde sa riadne prisluhujú sviatosti, ktoré sú dve - krst a večera Pánova, a kde sa zároveň čistotne zvestuje Božie Slovo. Dynamicky dáva do protikladu zotročenosť človeka hriechom a na druhej strane potenciál Kristovho vykupiteľského diela pre jeho záchranu.

V praktickom cirkevnom živote uprednostňuje účasť laikov na správe cirkvi. Dôraz dáva na jasné oddelenie kompetencií medzi svetskými a cirkevnými inštitúciami. Voči zmiešavaniu politickej a cirkevnej moci má odmeraný postoj. Na praktický život veriaceho sa snaží vplývať prostredníctvom zvesti Božieho Slova a sviatostí.

Luteránske cirkviUpraviť

Luteránske cirkvi sú navzájom nezávislé organizačné jednotky a majú možnosť autonómneho fungovania. Fráza „luteránska cirkev“ býva bežne obsiahnutá aj v samotnom mene tej-ktorej luteránskej cirkvi. Podstatná časť luteránskych cirkví je dobrovoľne združená v Svetovom luteránskom zväze so sídlom v Ženeve. Zastrešuje viac ako 90 miliónov luteránov na celom svete. Luteránskou cirkvou je aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

LiteratúraUpraviť

  • KÓNYA, Peter - CSEPREGI, Zoltán (zost.): Tri lutherské vyznania viery z Uhorska / Három Lutheri hitvallás Magyarországon / Drei Lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. 140 s. ISBN 978-80-555-0945-7

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.