Diplomat (z franc. diplomate < diplomatique – „týkajúci sa [medzinárodných] dokumentov“ < lat. diplomaticus – „súvisiaci s listinami“[1]) alebo diplomatický zástupca[2] je štátny úradník poverený zastupovaním svojho štátu pri medzinárodných stykoch.[3] Výraz kariérny diplomat označuje diplomata, ktorý prešiel všetkými stupňami diplomatických funkcií[4] (na rozdiel napr. od osoby z prostredia mimo zahraničnej služby, ktorá bola vymenovaná do funkcie veľvyslanca). Výraz diplomacia v užšom zmysle označuje aj diplomatický personál (diplomatický zbor, diplomatov ako celok) alebo povolanie diplomata.[5]

medzinárodnom práve upravuje postavenie, práva a povinnosti diplomatov Viedenský dohovor o diplomatických stykoch18. apríla 1961Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch z roku 1963.

Diplomatické hodnosti upraviť

Zahraničná služba Slovenskej republiky používa nasledovné diplomatické hodnosti (v poradí od najnižšej, podľa stupňov):[6]

 • nižší stupeň:
  • atašé,
  • tretí tajomník,
 • stredný stupeň:
  • druhý tajomník,
  • prvý tajomník,
 • vyšší stupeň:
  • radca,
  • radca-minister,
  • veľvyslanec.

Diplomatické funkcie upraviť

Podľa medzinárodných dohovorov sú ustálené štyri skupiny diplomatov:[2][5][7]

Referencie upraviť

 1. Králik, Ľubor (2015), „diplom“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 124, ISBN 978-80-224-1493-7 
 2. a b c „diplomatický zástupce“, Malá československá encyklopedie, II. svazek, D – CH (1. vyd.), Praha: Academia, 1984, str. 125 
 3. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „diplomat“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=diplomat&s=exact&c=Ue0b&cs=&d=scs, dost. 2019-09-01 
 4. Hargašová, Marta (2013), „Terminologické okienko“, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí ([Bratislava]: [Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie]) (2): 8, https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/cinnost-vychovneho-poradcu/preview-file/terminologicke-okienko-m-hargasova-1056.pdf, dost. 2019-09-01 
 5. a b „diplomacia“, Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, A – D (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977, str. 515 
 6. § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/2010 Z. z. z 9. marca 2010 o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Chrobáková, Eliška; Křehla, Ladislav; Lavičková, Miloslava a kol., edi. (2013), „diplomatický zástupce“, Malá ilustrovaná encyklopedie : A-Ž (1. vyd.), [s. l.]: TZ-one, str. 111, ISBN 978-80-903606-6-2 

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Diplomat
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Diplomat