Synoda (gr.) je cirkevný snem.[1]

V Pravoslávnej cirkvi je synoda zhromaždením biskupov v rámci každej autonómnej cirkvi. Využíva sa pri voľbe biskupov a vytváraní cirkevných zákonov pre viacero eparchií. Podobne je to aj vo východných katolíckych cirkvách. Vo všetkých týchto cirkvách sa odlišuje od soboru, ktorý zhromažďuje okrem biskupov aj iných zástupcov cirkvi.

Synoda biskupov v Rímskokatolíckej cirkvi je poradným orgánom rímskeho pápeža. Bola vytvorená dekrétom Christus Dominus.

Synoda v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je[2]:

Referencie

upraviť

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť