Sobor (snem)

Sobor (csl. собор) je zhromaždenie biskupov v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi spolu s inými zástupcami kňazov a laikov, ktoré reprezentuje celú cirkev a rozhoduje o dôležitých záležitostiach.

Sobor sa odlišuje od synody, ktorá je iba zhromaždením biskupov.