Boh Otec je titul daný Bohu v rozličných náboženstvách, najviditeľnejšie v kresťanstve kde ide prvú z troch božských osôb Najsvätejšej Trojice. Nasleduje ho druhá božská osoba Boh Syn (Ježiš Kristus) a tretia božská osoba Boh Duch Svätý.

Zobrazenie Boha Otca na ruskej ikone

Od druhého storočia kresťanské vyznania zahŕňajú vieru v „Boha Otca všemohúceho“ a hlavne Jeho rozmeru „Otca a Stvoriteľa sveta“. Avšak v kresťanstve je koncept Boha ako otca Ježiša Krista zachádza metafyzicky ďalej ako koncept Boha ako Stvoriteľa a Otca všetkého ľudu. Táto skutočnosť je naznačená v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery, kde sa najprv vyznáva viera v „jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného“ a potom nasleduje vyznanie „Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi“

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku God the Father na anglickej Wikipédii.