Najsvätejšia Trojica

v kresťanstve spoločné označenie pre tri Božské osoby – Otca, Syna a Ducha Svätého
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Najsvätejšia Trojica pozri Najsvätejšia Trojica (rozlišovacia stránka).

Najsvätejšia Trojica alebo skrátene Trojica alebo Svätá Trojica[1] alebo Presvätá Trojica[2] je v kresťanstve spoločné pomenovanie pre tri Božské osoby – Otca, Syna a Svätého Ducha. Podľa kresťanov existuje len jeden, jediný Boh, ktorý je však v troch osobách. Je to tajomstvo viery, ktoré sa ľudským rozumom nedá pochopiť.[3][4][5][6][7][8]

Ikona Najsvätejšej Trojica, autor Andrej Rubľov

Kresťanstvo upraviť

 
Diagram "Štítu Trojice", ktorý zobrazuje tradičnú kresťanskú symboliku

V súčasnosti doktrínu o Najsvätejšej Trojici prijíma väčšina kresťanov na celom svete.[9][10]

Doktrínu svätej Trojice a jej spochybnenie alexandrijským diakonom Áriusom riešil v roku 325 ekumenický Nicejský koncil (zhromaždenie) kresťanských biskupov Rímskej ríše, ktorý zvolal cisár Konštantín I. Veľký do mesta Nikaia (teraz İznik, Turecko). Nezúčastnil sa ho pápež, iba jeho zástupcovia. Hlasmi asi 300 biskupov schválili na základe vyznania niektorej z východných cirkví, pravdepodobne z Cézarejskej Palestíny, tzv. Nicejské vyznanie viery o jednote troch osôb jediného Boha: Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha svätého.

V Biblii sa výrazy ako Najsvätejšia trojica, Svätá trojica alebo Trojjediný nevyskytujú. Na niektorých miestach sa však spomínajú tri Božské osoby spolu, hlavne v Matúšovom evanjeliu (Mt 28,19[11]): „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ a na niektorých ďalších miestach, napr. na začiatku Prvého Petrovho listu (1 Pt 1, 2[12]): „[…] ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti.“ alebo nepriamo na konci Druhého listu Korinťanom (2 Kor 13, 13[13]): „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

Iné náboženstvá upraviť

V iných náboženstvách uctievali trojicu bohov starí Babylončania (Nimrod – Semiramis – Tammuz), Egypťania (Osiris – Isis – Horus) antický Rím (Jupiter – Juno – Minerva) a uctievajú ju hinduisti (Brahma – Višnu – Šiva). Rozdiel oproti kresťanstvu je však ten, že kresťanstvo neuctieva troch bohov, ale len jedného Boha v troch osobách. [3][4][5][6][7][8]

Referencie upraviť

 1. pozri napr. "Ranné modlitby" In: Hore srdcia. Prešov 2002, s. 11. ISBN 80-89007-29-5 - online
 2. pozri napr. "Zvyčajný začiatok" In: Hore srdcia. Prešov 2002, s. 4. ISBN 80-89007-29-5 - online
 3. a b LUSCOŇ, Jozef. Kresťan má byť kvas a nie trkvas!. Ilustrácie Adrián Giač. Bratislava : Vydavateľstvo DON BOSCO, 2017. ISBN 978-80-8074-380-2. Kapitola Jeden Boh v troch osobách, s. 58 - 60.
 4. a b Karmelitánské nakladatelství. iEncyklopedie.cz [online]. Karmelitánské nakladatelství, [cit. 2018-06-02]. Heslo Trojice. Dostupné online. (po česky)
 5. a b Katechizmus Katolíckej Cirkvi, Konferencia biskupov Slovenska
 6. a b Archív TV Lux – 3-minútový katechizmus – Čo to znamená, že Boh je trojjediný?
 7. a b Archív TV Lux – 3-minútový katechizmus – Ako môžeme pochopiť Najsvätejšiu Trojicu?
 8. a b Archív TV Lux – 3-minútový katechizmus – Aké obrazy Najsvätejšej Trojice poznáme?
 9. TUGGY, Dale. Trinity > History of Trinitarian Doctrines (Stanford Encyclopedia of Philosophy) [online]. plato.stanford.edu, 2014, [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (angl.)
 10. The Blessed Trinity [online]. Catholic Encyclopaedia, [cit. 2018-03-09]. Dostupné online.
 11. Mt 28,19 (svatepismo.sk)
 12. 1Pt 1, 2 (svatepismo.sk)
 13. 2Kor 13, 13 (svatepismo.sk)

Iné projekty upraviť