O bývalej politicko-diskusnej relácii Daniela Krajcera na TV JOJ pozri De Facto (televízna relácia).

De facto je latinský výraz znamenajúci „v skutočnosti“ alebo „prakticky“. Jeho opakom je výraz de iure (podľa práva).

Príklady

upraviť
  • Výraz „firma de iure existuje, ale de facto neexistuje“ znamená, že firma existuje iba formálne, bez sídla, budovy a pod.
  • Výraz sa používa aj pri uznávaní alebo neuznávaní existencie nejakého štátu. Štát môže uznať iný štát de facto, ale de iure ho neuznávať. Napríklad de facto samostatný štát Podnestersko je takmer všetkými ostatnými štátmi de iure neuznaný, čiže je z pohľadu týchto ostatných štátov de iure súčasťou Moldavska.

Pozri aj

upraviť