De iure je latinský výraz znamenajúci „podľa práva“, z právnych dôvodov.

Jeho opakom je výraz de facto (prakticky).

Príklady upraviť

  • Výraz „firma de iure existuje, ale de facto neexistuje“ znamená, že firma existuje iba formálne, bez sídla, budovy a pod.
  • Výraz sa používa aj pri uznávaní alebo neuznávaní existencie nejakého štátu. Štát môže uznať iný štát de facto, ale de iure ho neuznávať. Napríklad de facto samostatný štát Podnestersko je takmer všetkými ostatnými štátmi de iure neuznaný, čiže je z pohľadu týchto ostatných štátov de iure súčasťou Moldavska.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.