Rad alebo zriedkavo ordo (lat. ordo) je taxonomická kategória s vyššou úrovňou než čeľaď (resp. nadčeľaď) ale nižšou úrovňou ako trieda (resp. infratrieda).

ŽivotDoménaRíšaKmeňTriedaRadČeľaďRodDruh
Osem základných taxonomických kategórií vedeckej klasifikácie organizmov

Rozoznávajú sa viaceré odvodené jednotky – nadrad (superordo), podrad (subordo) a najnižšia – infrarad (infraordo). Napríklad: podrad jaštery (Sauria) tvorí spolu s podradom hadov rad šupináče (Squamata). Z nadradov je známy napríklad nadrad Dinosauria, čiže dinosaury.

Slovenské názvy radov sú:

  • v zoológii buď bez špeciálnej koncovky alebo s koncovkou -tvaré (napr. primáty alebo primátotvaré).
  • v botanike v zásade s koncovkou -tvaré (napr. plavúňotvaré, ružotvaré), ale u semenných rastlín sa do 60. rokov 20. stor. (u niektorých autorov ale dodnes) používa koncovka -kveté, resp. v 50. rokoch krátky čas aj -kvetné (napr. ružotvaré, staršie ružokveté či zriedkavo ružokvetné)[1][2] (U iných autorov je však -kveté koncovka pre triedu semenných rastlín, napr. magnóliokveté je trieda Magnoliopsida[3], a najnovšie sa navrhuje používať -kveté ako koncovku pre podrad krytosemenných rastlín, napr. klinčekokveté je podrad Caryophyllineae[4].)

Pozri aj

upraviť
  1. [1] S. 63
  2. Doplnky k Slovenskej botanickej nomenklatúre. Slovenské odborné názvoslovie (Bratislava: Vydavateľstvo SAV), 1955, roč. III, čís. 11, s. 330 a nasl., 332. Dostupné online [cit. 2019-01-16]. ISSN 0560-3048.
  3. BARANEC, T. et al. Systematická botanika. 2001
  4. HRABOVSKÝ, M. Menoslovie systematických kategórií cievnatých rastlín. 2. Rady a vyššie systematické kategórie. In: Kultúra slova 2021 č. 1, S. 28-33