Rad (taxonómia)

Rad alebo zriedkavo ordo (lat. ordo) je taxonomická kategória s vyššou úrovňou než čeľaď (resp. nadčeľaď) ale nižšou úrovňou ako trieda (resp. infratrieda). Rozoznávajú sa viaceré odvodené jednotky – nadrad (superordo), podrad (subordo) a najnižšia – infrarad (infraordo). Podrad jaštery (Sauria) tvorí spolu s podradom hadov rad šupináče (Squamata). Z nadradov je známy napríklad nadrad Dinosauria, čiže dinosaury.

ŽivotDoménaRíšaKmeňTriedaRadČeľaďRodDruh
Osem základných taxonomických kategórií vedeckej klasifikácie organizmov

Pozri ajUpraviť