Trieda (po latinsky: classis) je taxonomická kategória s vyššou úrovňou než rad (resp. nadrad) ale nižšou než kmeň (resp. podkmeň). Odvodené jednotky sú nadtrieda (superclassis), podtrieda (subclassis) a najnižšia – infratrieda (infraclassis). Trieda sú napríklad cicavce (Mammalia).

ŽivotDoménaRíšaKmeňTriedaRadČeľaďRodDruh
Osem základných taxonomických kategórií vedeckej klasifikácie organizmov

Pozri aj upraviť