Ríša (lat. regnum) je vo väčšine taxonomických systémov jeden z najvyšších taxónov.

ŽivotDoménaRíšaKmeňTriedaRadČeľaďRodDruh
Osem základných taxonomických kategórií vedeckej klasifikácie organizmov

Nasleduje po doméne a/alebo nadríši a/alebo impériu. Po ríši nasleduje podríša a/alebo kmeň (najmä u živočíchov) a/alebo oddelenie (najmä u rastlín).

V súčasnosti sa spravidla rozlišujú tieto ríše:

O rôznych alternatívnych systémoch pozri článok Systém živých organizmov.