Huby môže byť aj zastaraný názov živočíšneho taxónu hubky, pozri hubky.

Huby (lat. Fungi, staršie Mycetalia, vlastné huby/pravé huby - Eumycota, nesprávne Mycophyta) sú veľký taxón (spravidla ríša) heterotrofných väčšinou nepohyblivých organizmov bez fotosyntetických pigmentov.

Huby

Jedovatá muchotrávka červená.
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Fungi
(L., 1753) R. T. Moore, 1980
Synonymá
Mycophyta, Mycetalia, Eumycota
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Hoci sa v minulosti zaraďovali medzi rastliny, spôsobom výživy sa huby podobajú skôr na živočíchy, lebo podobne ako ony závisia od vytvárania biomasy rastlinami. Nikdy nie sú schopné fotosyntézy a autotrofie. Živiny získavajú saprofyticky alebo paraziticky, neraz v symbióze s ďalšími organizmami, bez ktorých by prežitie húb nebolo možné. Telo húb sa označuje ako stielka, jej väčšinou najviditeľnejšou časťou býva plodnica . Huby sa dokážu rozmnožovať nepohlavne, napríklad rozpadom stielky alebo pohlavne tvorbou pohlavných výtrusov.

Huby majú pre človeka len veľmi malý význam ako potrava (konzumácia plodníc), ale napriek tomu je ich uplatnenie v potravinárskom priemysle obrovské. Niektoré jednobunkové huby (kvasinky) sa využívajú pri výrobe pečiva, jogurtov, syrov a podobne.

V minulosti sa taxón huby skladal nielen z vlastných húb aj z ďalších taxónov (pozri aj nižšie pod Systematika). Pojem huby v širšom zmysle alebo hubové organizmy je dnes preto súhrnné označenie pre (vlastné) huby a tieto taxóny, ktoré sa v minulosti takisto považovali za huby a stále sú predmet činnosti mykológov. Huby v širšom zmysle zahŕňajú teda tieto dnešné taxóny (podľa [1]):

Veda, ktorá sa zaoberá hubami a príbuznými organizmami, sa nazýva mykológia.

Miesto v systéme organizmov

upraviť

Tradične sa začleňovali:

Príčina, prečo sa huby zaraďovali medzi nepríbuzné rastliny, boli ich vonkajšie znaky: nepohyblivosť, viazanosť na substrát (pôdu, inú rastlinu...), prítomnosť bunkovej steny, ktorú majú aj rastliny a rozmnožovanie výtrusmi, ktoré je tiež charakteristické pre mnohé nižšie rastliny.

Podľa viacerých posledných štúdií (zač. 21. storočia) už možno považovať za isté, že sú huby veľmi príbuzné so živočíchmi. Nemožno ich teda v žiadnom prípade považovať za rastliny a podľa štúdie Adl. et al. sa konkrétne zaraďujú vedľa živočíchov pod Opisthokonta.

Na rozhraní medzi nižšími rastlinami a hubami stoja lišajníky, čo sú vlastne organizmy vznikajúce spojením huby a riasy (resp. cyanobaktérie). No nakoľko je huba v tomto zväzku zrejme dominantnejšia, sústava lišajníkov patrí pod sústavu húb.

Pozri aj Systém živých organizmov.

Početnosť

upraviť

Predpokladá sa, že ríša húb zahŕňa približne 250 000 druhov. Veľkú väčšinu z nich tvoria tzv. nižšie huby, ktoré sa dajú pozorovať len pod mikroskopom. Tzv. vyšších húb s mäsitejšími plodnicami, ktoré môžu zaujímať aj praktických hubárov, je na svete okolo 20 000 druhov.

Hubárstvo

upraviť

Veda o vplyve húb na rozvoj kultúry národa sa nazýva etnomykológia. Hubárstvo je najrozšírenejšia záľuba dospelých[chýba zdroj]. Na Slovensku sa mu sústavnejšie alebo aspoň príležitostne venuje približne každý desiaty človek.

Na svete existuje približne 20 000 druhov väčších, tzv. mäsitých húb, ktoré sú príťažlivé pre hubárov. Je dôležité, aby neskúsení hubári – začiatočníci zbierali len tie huby, ktoré dobre poznajú. Otravu hubami sprevádzajú žalúdočné kŕče, nevoľnosť a hnačka. Čím je jed nebezpečnejší, tým pomalšie pôsobí. Pri muchotrávke zelenej sa môže prejaviť až po 20-tich hodinách. Príznaky podobné otrave môžu vyvolať aj staré, nahnité alebo zaparené huby, preto je dôležitá aj ich doprava a skladovanie.

Charakteristika

upraviť

Stavba bunky

upraviť

Bunky húb tvorí:

Rozmnožovanie húb

upraviť

Huby sa rozmnožujú pohlavne výtrusmi a nepohlavne delením, pučaním, fragmentáciou.

Pohlavné rozmnožovanie húb - hyfogamia začne vyklíčením dvoch rozlíšených výtrusov, vzniknú hýfy s jednojadrovými bunkami, ktoré tvoria primárne podhubie. Spojením dvoj vlákien vzniknú dvojjadrové bunky, ktoré tvoria sekundárne podhubie. Nakoniec sa vytvorí diploidná bunka. Tá sa delí a vzniknú 4 výtrusy (bazídiové huby) alebo 8 výtrusov (vreckaté huby).

Systematika

upraviť

Staršie systémy

upraviť
 
Hviezdovka strapatá (Geastrum fimbratium), huba s uzavretou plodnicou

V starších systémoch do taxónu huby patrili aj niektoré Chromista (bunkovčeky, riasovky a vodné slizovky) a prvoky (slizovky v širšom zmysle okrem vodných slizoviek). Všetky huby okrem:

  • slizoviek (a prípadne aj lišajníkov)
  • v niektorých systémoch aj okrem: bunkoviek (chytrídií) a riasoviek (a prípadne aj lišajníkov)

sa potom nazývali vlastné huby alebo pravé huby (Eumycota).

Okrem toho sa v starších systémoch vyskytovala trieda endomycéty (Endomycetes), ktorá spravidla zahŕňala snete a kvasinky, a prípadne aj iné taxóny ako Exobasidiales a grmanníky (Taphrinales). Ide o skupinu definovanú ako huby, ktorých stielka pozostáva z nepravého podhubia rozmnožujúceho sa pučaním alebo len z buniek, ktoré vznikli pučaním. Tieto skupiny dnes netvoria spoločný taxón.

Staršia trieda prahuby (Archimycetes) dnes prevažne zodpovedá oddeleniu bunkovky (Chytridiomycetes).

V starších systémoch sa zvykla vydeľovať aj trieda lišajníky (lichenizované huby), ktorá bola v niektorých systémoch dokonca umiestňovaná mimo húb. Dnes sú tieto špecifické organizmy rozdelené do viacero taxónov húb, spravidla spolu s "nelichenizovanými" hubami.

Mikrosporídie

upraviť

Taxón mikrosporídie sa podľa niektorých štúdií zaraďuje do húb, podľa jednej štúdie z roku 2006 je to sesterská skupina húb. Staršie sa zaraďoval do prvokov a podobne, teda úplne oddelene od húb.

Aktuálny systém

upraviť

Podľa Adl et al. 2005

upraviť

Huby = vlastné/pravé huby (Fungi/Mycetalia = Eumycota):

Podľa Kalina et Váňa 2005

upraviť

Huby = vlastné/pravé huby (Fungi = Eumycota):

Podľa Tree of Life (2007)

upraviť

Huby = vlastné/pravé huby (Fungi = Eumycota):

Systém podľa Hibbett, 2007: A Higher-Level Phylogenetic Classification of the Fungi

upraviť

Systém podľa The Species 2000 & ITIS Catalogue of Life

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Huby
  •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Huby