Symbióza (z gréckeho syn ="s", bio ="život") znamená:

 • v užšom zmysle: formu vzájomného vzťahu organizmov, spočívajúcu v obojstranne výhodnom spolužití v oblasti ochrany, výživy a podobne (dodáva sa, že organizmy musia žiť spolu, tzv. obligátny mutualizmus)
 • v širšom zmysle: symbióza v užšom zmysle + aliancia + mutualizmus (vrátane trofobiózy a symfílie).
 • v najširšom zmysle (zriedkavo): akýkoľvek (heterotypický) biosystém so vzájomnými vzťahmi medzi organizmami (rôzne formy vzťahov s rôznym stupňom výhodnosti alebo nevýhodnosti pre obe strany) – pozri vzájomné vzťahy medzi organizmami

V rámci symbiózy sa menší partner s jednoduchšou organizáciou (ak vôbec existuje) označuje ako symbiont.

Rastliny a huby upraviť

Pri rastlinách ide spravidla o dopĺňanie chýbajúcej výživy. Je to forma heterotrofie.

V tejto forme symbiózy môžu žiť riasy, huby, prokaryoty a rastliny. Napríklad spolužitie pôdnych baktérií (Bacterium radicicola) a koreňov bôbovitých rastlín na koreňoch vytvárajú hľuzy, preto sa nazývajú hľuzkovité baktérie (viažu dusík). Tieto baktérie tvoria bielkoviny a majú využitie pri zelenom hnojení. Špecifické spôsoby symbiózy sú napríklad:

Živočíchy upraviť

Pri živočíchoch rozlišujeme dve formy

 • ektosymbióza (jeden partner je mimo tela druhého partnera), patrí sem napríklad:
  • opeľovacia symbióza medzi hmyzom/vtákmi/netopiermi a rastlinami
  • zoochória (rozširovanie semien zvieratami)
  • čistiaca symbióza (napr. medzi veľkými zvieratami a rybami)
  • niektoré ochranné symbiózy, napr. medzi krabom pustovníkom (Eupagurus bernhardus) a Calliactis parasitica
  • niektoré výživové symbiózy, napr. medzi trofobióza medzi mravcami a hmyzom cicajúcim rastlinné šťavy, pričom mravce konzumujú sladké výlučky tohto hmyzu a na oplátku tento hmyz ochraňujú pred prirodzeným nepriateľom
 • endosymbióza (jeden partner – symbiont v podobe baktérie, prvoku, huby alebo riasy – je v tele druhého), napríklad:

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Symbióza